Partio kasvattajana

Partiossa opitaan pienestä pitäen vastuun ottamista. Käytännön taitoja opitaan itse tekemisen kautta. Ensiapu, työkalujen käyttö, suunnistaminen ja tulenteko ovat vain esimerkkejä kaikesta siitä tarpeellisesta, mitä partiossa oppii. Luonnossa liikkuminen ja monipuolinen luonnontuntemus kasvattavat ympäristöstään vastuuta kantavia ihmisiä. Ryhmässa toimiminen ja yhdessä päättäminen opettavat sosiaalisia taitoja.

Partiossa kasvatuksen tavoitteena on aktiivinen, vastuuntuntoinen ja itsenäisesti ajatteleva yhteiskunnan jäsen, joka elää sopusoinnussa itsensä, toisten ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Toiminta on vapaaehtoista, avointa, puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja kansainvälistä.

Uskonnollinen kasvatus kuuluu partiokasvatukseen. Partioliikkeessä noudatetaan uskonnonvapauden periaatetta. Kaikille pyritään järjestämään oman tunnustuksensa mukaista uskonnollista kasvatusta. Käytännössä uskonnollinen kasvatus näkyy lähinnä kokoontumiset päättävinä iltahartauksina, sekä mahdollisesti osallistumisena partiolaisen järjestämiin partiomessuihin tai joulukirkon kolehdinkantoon.

Partio on aatteellista toimintaa. Uusi partiolainen antaa lippukunnan järjestämässä juhlassa partiolupauksen. Siinä luvataan pyrkiä joka päivä parhaansa mukaan kohti partioihanteita. Lupaus ja ihanteet toimivat ikäänkuin suunnan näyttäjinä, ja niihin kiteytyykin koko partioaate.

Lupaus
Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa sudenpennun (tai muun ikäkauden) ihanteita ja olla avuksi toisille.

Partiolaisen ihanteena on…

-Kunnioittaa toista ihmistä.
-Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä.
-Olla luotettava.
-Rakentaa ystävyyttä yli rajojen.
-Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen.
-Kehittää itseään ihmisenä.
-Etsiä elämän totuutta.