Partio-organisaatio

Partiolaisia on tällä hetkellä maailmassa n. 35 miljoonaa ja liike on levinnyt melkein kaikiin maailman maihin. Suomessa partiolaisia on n. 75 000.

Suomen partiolaiset ry on kaikkien suomalaisten partiolaisten keskusjärjestö. Suomi on jaettu alueellisiin piirijärjestöihin. Ne yhdessä keskusjärjestön kanssa muodostavat tukirakenteen, joka auttaa paikallisella tasolla toimivia lippukuntia toiminnassaan.

Lippukunta on partiotoiminnan paikallinen yhdistys. Lippukuntia on monenkokoisia ja ne voivat olla joko tyttö-, poika- tai sekalippukuntia. Lippukunnalla voi lisäksi olla taustayhteisöjä, jotka tukevat lippukunnan toimintaa mm. taloudellisesti.

Lippukunnassa toimitaan oman ikäkauden ryhmässä. Sudenpennut ovat n. 7-9-vuotiaita, seikkailijat n. 10-11-vuotiaita, tarpojat n. 12-15-vuotiaita, samoajat n. 15-17-vuotiaita, vaeltajat 18-22-vuotiaita, ja siitä vanhemmat ovat partioaikuisia.