Johtajaneuvosto

Johtajaneuvosto kokoontuu aina tarvittaessa, n. 6 viikon välein. Johtajaneuvoston kokoukset ovat avoimia kaikille lippukunnassa toimiville nuorille, johtajille ja huoltajille. Kokouksissa noudatetaan hyvää kokouskulttuuria.

Puheenjohtaja (lippukunnanjohtaja)
Satu Soutolahti

Lippukunnan varajohtaja
Aino Pilkkakangas

Sihteeri
Anna Lehtinen

Hallituksen jäsenet
Sara Jokela
Anna Lehtinen
Aino Pilkkakangas
Hennariikka Vertanen

Hallituksen varajäsenet
Arto Leppälä
Maija Ruoranen
Janne Santamäki
Juha Soutolahti

Ohjelmajohtaja
Aino Pilkkakangas

Pestijohtaja
Pirkko Ketola

Rahastonhoitaja
Heli Nurminen

Jäsenrekisterinhoitaja
Riina Peltonen

Kämppäisännät
Satu Soutolahti

Koulutusvastaava
Pirkko Ketola

Kalustonhoitajat
Juha Soutolahti ja Ari Tuomi